top of page

The Locality

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

Local NGOs

CULTURAL ORGANISATIONS

Għaqda Mużikali Santa Katarina

17, Saint Catherine Band Club,

Misraħ Gregorio Bonici, Iż-Żejtun,

ZTN 1050

Għaqda Mużikali Beland

5, Beland Band Club,

Misraħ ir-Repubblika, iż-Żejtun,

ZTN 1012

+356 21694314

Għaqda Banda Żejtun

24, Żejtun Band Club,

Misraħ Gregorio Bonici, iż-Żejtun,

ZTN 1051

+356 21677178

Juventitus Domus Sacra Familia

63, Domus,

Triq San Girgor, iż-Żejtun,

ZTN 1034

+356 21695867

+356 21692894

Żejtun Scout Group

63, Domus,

Triq San Girgor, iż-Żejtun,

ZTN 1034

+356 21695867

Żejtun Girl Guides

63, Domus,

Triq San Girgor, iż-Żejtun,

ZTN 1034

+356 21695867

Għaqda tan-Nar 25 ta' Novembru

25th November Fire Organisation

Triq San Girgor, iż-Żejtun,

ZTN 1034

+356 21695867

Għaqda tal-Armar 25 ta' Novembru

Santa Katarina V.M.,

Misraħ Wistin Abela, iż-Żejtun.

Wirt iż-Żejtun

Wirt iż-Żejtun,

PO Box 25, iż-Żejtun.

+356 99467775

SPORTS ORGANISATIONS

Żejtun Corinthians Football Club

6, Żejtun Corinthians F.C.

Triq Santa Katarina, iż-Żejtun.

ZTN 1818

+356 21694223

Żejtun Red Stars Football Club

125, Red Stars F.C.

Triq San Girgor, iż-Żejtun.

ZTN 1038

+356 21676330

Żejtun Boċċi Club

Klabb tal-Boċċi,

Triq id-Daħla ta' San Tumas, iż-Żejtun,

ZTN 4023

South East Pigeon Club (Żejtun)

36, it-Trapper,

Triq il-Għadam, iż-Żejtun,

ZTN 2463

+356 21677657

POLITICAL CLUBS

Partit Laburista Żejtun

Żejtun Labour Club,

Misraħ Gregorio Bonici, iż-Żejtun.

ZTN 1053

+356 21660749

Partit Nazzjonalista Żejtun

82, Dar ir-Rikonċiljazzjoni, P.N. Club,

Triq Santa Katarina, iż-Żejtun,

ZTN 1818

+356 21694226

RELIGIOUS ORGANISATIONS

Żejtun Parish Office

2, Żejtun Parish Office,

Triq San Girgor, iż-Żejtun,

ZTN 1030

+356 21694563

Parish Presbyterium

2, Żejtun Parish Office,

Triq San Girgor, iż-Żejtun,

ZTN 1030

+356 21694563

Moviment Tiġdid Kariżmatiku

Il-Madonna tal-Ħniena,

Triq il-Labour, iż-Żejtun.

+356 21678378

Żejtun Youth Centre

4, Ċentru Nazju Falzon,

Sqaq Bonito, iż-Żejtun,

ZTN 3060

+356 21694563

M.U.S.E.U.M. (Boys)

29, Museum Society of Christian Doctrine

Triq il-Kostituzzjoni, iż-Żejtun,

ZTN 1334

+356 21673455

M.U.S.E.U.M. (Girls)

4, Museum Bniet,

Triq Santa Katarina, iż-Żejtun,

ZTN 1819

Grufun

Antonville,

Triq id-Daħla ta' San Tumas, iż-Żejtun,

 

+356 21829195

Moviment Fokolari

77,

Triq Luqa Briffa, iż-Żejtun,

ZTN 2716

Mixja Neokatekumenali

8, Massbielle,

Triq Gius Caruana, iż-Żejtun,

ZTN 1450

+356 21673403

Kummissjoni Żona tal-Ħniena

168, Knisja Madonna tal-Ħniena,

Misraħ Dom Mintoff, iż-Żejtun,

ZTN 2209

Kummissjoni Żona San Girgor

13, Helios,

Triq il-Falkunier, iż-Żejtun,

ZTN 4467

+356 21675887

Sacret Heart Institute

12, St. Joseph Home,

Triq San Luċjan, iż-Żejtun,

ZTN 1833

+356 21693719

Jesus of Nazareth Institute

51, Istitut Ġesù Nazzarenu,

Triq San Girgor, iż-Żejtun.

+356 21672320 / 21664152

Jesuit Community

7, Dar Padre Arrupe,

Sqaq San Adeodatu, iż-Żejtun,

ZTN 3072

+356 21677841

21801387 (Fax)

EDUCATIONAL & SOCIAL ORGANISATIONS

Fondazzjoni Nazareth

102, Dar Nazareth,

Triq Santu Wistin, iż-Żejtun,

ZTN 3201

+356 21694874

Żejtun Home for the Elderly

Dar tal-Anzjani,

Triq id-Daħla ta' San Tumas, iż-Żejtun,

ZTN 4023

+356 21805702

Żejtun Day Centre for the Elderly

Elderly Day Centre,

Triq id-Daħla ta' San Tumas, iż-Żejtun,

ZTN 4023

+356 21805847

Żejtun Night Shelter for the Elderly

Istitut Ġesù Nazzarenu,

Triq l-Isqof Emanuel Galea, iż-Żejtun,

ZTN 3349

+356 21674498

Paulo Freire Institute

16, Dar P. Ġużè Delia,

Misraħ Wistin Abela, iż-Żejtun,

ZTN 1021

+356 21694583

St. Margaret College -  Żejtun Girls' Secondary School

St. Margaret College,

Triq Luqa Briffa, iż-Żejtun,

ZTN 2719

+356 21694725 / 21666775

St. Thomas More College - Żejtun Primary A

Żejtun Primary A,

Triq Sant' Anġlu, iż-Żejtun,

ZTN 1830

+356 21694351

St. Thomas More College - Kindergarten

Żejtun Kindergarten,

Triq Antonio Micallef, iż-Żejtun.

+356 21676711

St. Thomas More College - Żejtun Primary B

Żejtun Primary B,

Triq Sant' Anġlu, iż-Żejtun,

ZTN 1363

+356 27694352 / 21805946

bottom of page