Payments Permissions

Machinery Permission:

 

Skip or BOWs Permission:

 

Permission Procedure:

1. Imla’ id-dettalji KOLLHA mitluba fuq il-permess skond il-ħtieġa tiegħek u agħmel dan minn tal-inqas tlett ijiem ta’ xogħol, qabel ikollok bżonn il-permess. F’każ ta’ talba għall-permess fi triq arterjali, dan għandu jsir minn tal-inqas 10 t’ijiem qabel.

 

2. Ibagħat lura l-formola mimlija permezz ta’ email lil zejtun.lc@gov.mt.

 

3. Din tiġi verifikata mill-Kunsill Lokali u tiġi notifikat/a permezz ta’ imejl sabiex isir il-pagament.

 

4. Il-pagament isir permezz ta’ trasferiment lill-kont tal-bank b’dawn id-dettalji:

 

  • Bank: Bank of Valletta

  • IBAN: MT90VALL22013000000040021826980

  • Bank’s BIC: VALLMTMT

  • Beneficiary: Kunsill Lokali Żejtun

  • Fid-dettalji għandu jitniżżel n-numru tal-karta tal-identita’ kif ukoll id-data tal-

  • permess.

  • Għandha tintbgħat kopja tan-notifika tal-pagament li jkun għadu kif sar sabiex jiġi

verifikat.


5. Il-Kunsill jibagħat lura l-permess approvat (ittimbrat) sabiex ikun jista’ jibda x-xogħol skont kif ikun approvat il-permess.


6. Il-Kunsill iżomm id-dritt li jirrifjuta dawk il-permessi li għal xi raġuni jew oħra ma jkunux jistgħu jiġu approvati.