top of page

Publications

>

 

>

 

Literature

 • Poeżiji Tfal u Żgħażagħ

  • Id-Djarju tan-Nanna Peppa

  • Iljieli Settembrin

  • Iz-Zija sabet Romantic

  • Ma Ninsik Qatt

  • Ma Tiftakar Qatt

  • Mat-Tokki tal-Pater Noster

  • Ulied iż-Żejtun

 • Poeżiji Adulti

  • Djamant Prezzjuż u Ħaj!

  • Drogat

  • Elużiva

  • Ġawhra

  • Għalik

  • Għama

  • Ħolma

  • Ħolmija

  • Il-Gaġġa

  • Il-Ħajja

  • Ir-Raħal taż-Żejtun

  • It-Traġedja tal-Kamra tan-Nar

  • Kelma

  • Kontradizzjoni

  • L-Aqwa Għannej

  • Lejla Għalik u Għalija

  • Lil Missieri

  • Lil Ommi

  • Lil Santa Katarina Verġni u Martri

  • Liż-Żejtun

  • Nann, Kemm Nixtieq!

  • Nisa Msawta

  • Tal-Pitrolju

  • Żerniq

  • Żmien il-Gwerra

  • Żort l-Għoxrinijiet

 • Rakkont b'Malti standard

  • Angelo Bonici u l-Familja Testaferrata

  • Angelo Grima

  • Dexavu

  • Grezzju Falzon

  • Iż-Żejtun fi Żmien il-Gwerra

  • Jisimni Girgor

  • Mid-Djarju tal-Lula

  • Mikiel Abela 'il-Bambinu'

  • Minn Ħalq il-Mewt!

  • Miss Caruana Stella

  • Ried Jibdel ix-Xogħol

  • Xjentist Żejtuni

 • Rakkont bid-Djalett

  • Il-Multi li Ntilef

  • Ma Kinietx Mawra se Kemmiwne

  • Mabbli tal-Ħarrufa

  • Tfuliti

 

bottom of page