top of page

Stqarrija dwar l-iżvilupp f'Bulebel

Illejla waqt il-Laqgħa Pubblika l-Kunsill Lokali taż-Żejtun iddikjara li ma jaqbilx mal-iżvilupp tal-estensjoni tal-Qasam Industrijali ta' Bulebel. Din l-istqarija li qed tidher hawn taħt intbagħtet lill-Prim Ministru Dr Joseph Muscat, kif ukoll lill-Ministru Dr Chris Cardona, fejn qed nelenkaw ir-raġunijiet għal din id-deċiżjoni. Din l-istqarija u d-dikjarazzjoni ħarġet wara li ddiskutejna u evalwajna dak li kien qed jingħad minn diversi entitajiet.Recent Posts

There are no items in this list

Please reload

bottom of page